Urval

Om samlingen

AFFISCHERNA 1967-1979 är en Internet-utställning med mina svenska originalaffischer från 1960-tal till sent 70-tal. Affischerna visas också ”live” på de utställningar jag skapar tillsammans med museer, gallerier, festivaler mm.
Affischerna tillverkades oftast av aktivister, amatörer, entusiaster och konstnärer. Många affischer ritades eller målades för hand för att sedan lämnas in till något tryckeri för offsettryck. En del gjordes som stencil i en stencileringsapparat eller som fotostat i en kopieringsmaskin. En del gjordes genom screentryck och en del sattes av någon typograf eller tryckare direkt på tryckeriet.
Många av affischerna är riktade mot västerlandets imperialism och kommersialism. Många affischer handlar om solidaritet och gemenskap. En del är information om var nästa musikfest eller demonstration skulle äga rum, ett slags
dåtidens SMS eller Facebook.

Syftet med utställningen är att informera och inspirera. Den visas, som nu på Internet, och ibland ställer jag ut affischerna ”live” där intresse finns. Det viktiga är att affischerna inte blir liggande i min ateljé utan blir tillgängligt för allmänheten. Jag håller också föredrag om affischerna på mässor, skolor, bibliotek m.m.
Målsättningen är att visa utställningen över hela landet, speciellt för bild- musik- grafisk design- kultur och politik-intresserade. Och naturligtvis för alla som var med under denna omtumlande tidsepok i svenskt kulturliv.

Det var svårt att hitta på ett tidstypiskt och samlande namn på utställningen som innehåller en sådan brokig skara affischer, allt från Kvinnorörelsen, Miljörörelsen, Musikrörelsen och den politiska rörelsen. Till en början hette utställningen ”Proggens affischer”, kanske inte helt rättvisande. Proggen var ju namnet på den icke-kommersiella musikrörelse som var en del av den framväxande svenska alternativa kulturrörelsen. I samband med att jag gav ut boken Affischerna 1967-1979 – från den svenska alternativrörelsen (2013) så döptes hemsidan om till ”AFFISCHERNA 1967-1979”

HISTORIK:
Samlandet av affischer började jag med redan under tidigt 1970-tal då jag spelade trummor i Solen Skiner. Under våra turnéer ute i landet tog jag tillvara de affischer som annonserade om våra konserter och så småningom tog jag även hand om andra affischer.
Inför denna Internet-utställning utökades samlingen genom att jag kontaktade vänner, musiker och konstnärer för att hitta fler originalaffischer från den alternativa musikrörelsen, den politiska rörelsen, miljörörelsen, kvinnorörelsen, FNL-rörelsen mm. Detta för att kunna presentera en bredare bild av vad som hände inom affischkonsten under denna tid som i så stor grad präglades av solidaritet, uppror, ifrågasättande, nyskapande, lekfullhet, humor, och engagemang.
Under våren 2007 tog jag kontakt med webmaster Lasse Pettersson, som fotade av affischerna och skapade en hemsida. Internet-utställningen hade premiär 14 okt 2007.

Inför premiären på utställningen våren 2009 på Nordiska museet gjordes hemsidan om av Mia Degerman på Spektra Design.

Avfotografering av affischer har gjorts av fotograf Olivia Jeczmyk, Jon Edergren, Fernando Medina och mig själv.

Har du mer information om affischerna? Har du minnen från affischerna? Skicka gärna ett mail.
Insamlandet av affischer fortsätter och har du egna originalaffischer som du inte vet vad du skall göra av? Hör av dig så tar jag gärna hand om dom.

info@affischerna.se

© Copyright : AFFISCHERNA 1967-1979