Urval

Kontakt

Hej och välkommen till denna digitala affischutställning!
Har du frågor, idéer eller synpunkter?
Har du mer information kring vissa affischer?
Vill du köpa affischer som ligger under rubriken SÄLJES eller byta affisch mot någon annan?
Hör då av dig till mig:
info @ affischerna.se

Användning av texter och bilder på affischer från hemsidan tillåtes endast efter kontakt med info@affischerna.se och i vissa fall Bildupphovsrätt i Sverige, (http://bildupphovsratt.se) bildupphovsratt@bildupphovsratt.se

Alla konstverk/affischer med text
Copyright: Konstnärens namn/Bildupphovsrätt 201X eller
Copyright: Konstnärens namn/BUS 20XX

är skyddat enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.
Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, interna nätverk och mångfaldigande genom reprografiska metoder

The use of texts and images of posters from the website permitted only after contact with
info@affischerna.se and in some cases Bildupphovsrätt i Sverige/Visual Copyright Society in Sweden,
bildupphovsratt@bildupphovsratt.se

Any questions, ideas or comments on this site?
Please send me an email:
info @ affischerna.se

© Copyright: AFFISCHERNA 1967-1979 / Solen Produktion