Urval

Kontakt

Har du frågor, idéer eller synpunkter på denna utställning?
Har du mer info kring vissa affischer?
Vill köpa eller byta?
Hör då gärna av dig till:
info @ affischerna.se

Användning av texter och bilder på affischer från hemsidan tillåtes endast efter kontakt med info@affischerna.se och i vissa fall Bildupphovsrätt i Sverige, bildupphovsratt@bildupphovsratt.se

The use of texts and images of posters from the website permitted only after contact with
info@affischerna.se and in some cases Bildupphovsrätt i Sverige/Visual Copyright Society in Sweden, bildupphovsratt@bildupphovsratt.se

Any questions, ideas or comments on this site?
Please send me an email:
info @ affischerna.se

Vänligen /Sincerely
Håkan Agnsäter

© Copyright: AFFISCHERNA 1967-1979 / Solen Produktion