Urval

Titel: Än sen då – blå
Årtal: 1968
Konstnär:

Teknik: Silkscreen
Format: 51x73 cm
Copyright: Christian Kajanus
Donation: Mikael Katzeff

Debattutställning kring människans villkor på Stadsmuseet i Stockholm. Utställningen gjordes i huvudsak av Mats Reneland, Mats Henriksson och Ivar Fernemo, alla arkitektstudenter på Chalmers i Göteborg. Än sen då… visades första gången på Stadsbiblioteket i Göteborg i maj 1968.
Det blev en enorm publikuppslutning under de tio dagar den visades. Utställningen bestod av 80 st 1×2 meters wellpapp skärmar med texter, foton och collage. Pga det stora intresset ordnades det med en rikstäckande turné. Man tryckte också upp en katalog som täckte kostnaderna till så stor del att det blev ett mycket stort överskott som senare skänktes till FNLs stödfond. Utställningen gjordes senare i flera upplagor, en även på engelska, sponsrad av Svenska Institutet, för visning i England, Holland, Belgien och USA.
Leif Nylén skriver i boken Den öppna konsten: Denna utställning hade inte gjorts av konstnärer utan av arkitektstuderanden på Chalmers i Göteborg. Främst inspirerad av Georg Borgström och Hans Palmstierna ställde den med kalla fakta och dramatisk bildpedagogik frågor om miljöförstöring, befolkningsökning, resursutnyttjande och rättvisa.

Titel: Än sen då – röd
Årtal: 1968
Konstnär:

Teknik: Silkscreen
Format: 51x73 cm
Copyright: Christian Kajanus
Donation: Mikael Katzeff

Debattutställning kring människans villkor på Stadsmuseet i Stockholm. Utställningen gjordes i huvudsak av Mats Reneland, Mats Henriksson och Ivar Fernemo, alla arkitektstudenter på Chalmers i Göteborg. Än sen då… visades första gången på Stadsbiblioteket i Göteborg i maj 1968.
Det blev en enorm publikuppslutning under de tio dagar den visades. Utställningen bestod av 80 st 1×2 meters wellpapp skärmar med texter, foton och collage. Pga det stora intresset ordnades det med en rikstäckande turné. Man tryckte också upp en katalog som täckte kostnaderna till så stor del att det blev ett mycket stort överskott som senare skänktes till FNLs stödfond. Utställningen gjordes senare i flera upplagor, en även på engelska, sponsrad av Svenska Institutet, för visning i England, Holland, Belgien och USA.
Leif Nylén skriver i boken Den öppna konsten: Denna utställning hade inte gjorts av konstnärer utan av arkitektstuderanden på Chalmers i Göteborg. Främst inspirerad av Georg Borgström och Hans Palmstierna ställde den med kalla fakta och dramatisk bildpedagogik frågor om miljöförstöring, befolkningsökning, resursutnyttjande och rättvisa.

Titel: Aktion bilfritt centrum
Årtal: 1970
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 45,1 x 61,1cm
Copyright: Lasse Hejll

En av Lasse Hejlls första affischer.
I en intervju i Musikens Makt 1978 berättar Lasse att 1970 bildades Cykelgerillan” i Malmö, en grupp som bestod av flera hundra människor som cyklade runt stan för att försöka få bort bilarna. Cykelgerillan blev sedan ett embryo till många andra aktionsgrupper i Malmö.

Titel: Kockarna
Årtal: 1971
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 44,5 x 63,5 cm
Copyright: Christer Themptander/BUS 2008
Donation: Christer Themptander.

Affischen ingick i Themptanders utställning Tummen i ögat som kommenterade händelser i Sverige och världen. Den ville avslöja de makthavandes förklaringar till hur samhället fungerar. Budskapet var: Montera om lögnen så den blir en sanning.

Titel: Ode till ett borgarråd
Årtal: 1971
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 26,7 x 109,8 cm
Copyright: Helga Henschen /BUS 2012
Donation: Solveig Bark

Affisch som sattes upp på almarna under ”Almstriden” i Stockholm 12-13 maj 1971. Man protesterade mot den planerade fällningen av tretton almar i Kungsträdgården. Almarna skulle ge plats åt en T-baneuppgång. Än idag står almarna kvar med sitt berömda Te-hus mitt emellan stammarna. Hjalmar Mehr var socialdemokratiskt finansborgarråd och var positiv till en fällning av almarna.

Titel: Almarna i Kungsträdgården
Årtal: 1971
Konstnär:
Teknik: Offsettryck
Format: 59,7x48,9 cm
Copyright:
Donation: Helena Friman

Alternativ Stad tryckte troligtvis upp denna affisch som såldes under och efter ”Almstriden” i Stockholm 12-13 maj 1971. Man protesterade mot den planerade fällningen av tretton almar i Kungsträdgården. Almarna skulle ge plats åt en T-baneuppgång. I dag står almarna kvar med sitt berömda Te-hus emellan stammarna. Fotot är taget av Thomas Norberg och dikten är skriven av Evert Taube.
<< KLICKA för förstoring

Titel: Här bodde Olof…
Årtal: 1972
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 41,9 x 59,4 cm
Copyright: Olle Magnusson /BUS 2013
Donation: Lennart Nylund

Olle Magnusson berättar att bakgrunden till affischen är den tidens hårda omstrukturering av Sverige. Landsbygden lades ner, samtidigt som rekordårens miljonprogram hänsynslöst skövlade min plats på jorden i Vårby och Norra Botkyrka. Sune Jonssons norrländska foton var också en skildring av denna process och berörde mig starkt.
Bilden har genom åren visats vid många tillfällen, på utställningar och politiska sammankomster, då dom förmodligen såldes för en spottstyver. Kanske fanns dom också några i boklådor, men jag minns inte så noga.
Vad jag minns är däremot när vi på resor genom Sveriges avlånga land, med några tryck liggande bak i bilen, stannade vid anslagstavlan i något redan halvt avfolkat samhälle, utanför den just nedlagda handelsboden, och jag omsorgsfullt fäste upp det svart-vita budskapet över utgångna erbjudanden och fjolårets fladdrande dansbaneaffischer.

Titel: När bolaget tog jorden…
Årtal: 1972
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 41,9 x 59,2 cm
Copyright: Olle Magnusson /BUS 2013
Donation: Lennart Nylund.

Olle Magnusson berättar att bakgrunden till affischen är den tidens hårda omstrukturering av Sverige. Landsbygden lades ner, samtidigt som Rekordårens Miljonprogram hänsynslöst skövlade min plats på jorden i Vårby och Norra Botkyrka. Sune Jonssons norrländska foton var också en skildring av denna process och berörde mig starkt.
Bilden har genom åren visats vid många tillfällen, på utställningar och politiska sammankomster, då dom förmodligen såldes för en spottstyver. Kanske fanns dom också några i boklådor, men jag minns inte så noga.
Vad jag minns är däremot när vi på resor genom Sveriges avlånga land, med några tryck liggande bak i bilen, stannade vid anslagstavlan i något redan halvt avfolkat samhälle, utanför den just nedlagda handelsboden, och jag omsorgsfullt fäste upp det svart-vita budskapet över utgångna erbjudanden och fjolårets fladdrande dansbaneaffischer.

Titel: Miljövårdskonferens – en rökridå
Årtal: 1972
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 45 x 62 cm
Copyright: Åke Carlsson
Donation: Mikael Katzeff

Inför och under FN:s miljövårdskonferens 1972 (5-16 juni) i Stockholm gjorde elever på Konstfack protestaffischer med anknytning till konferensen. Nattetid gick de ut och klistrade upp affischerna på husväggarna i centrala delar av stan där FN-delegaterna skulle passera dagen efter. Varje morgon var dock affischerna övermålade med grå färg.

Titel: Håll naturen ren från kapitalism
Årtal: 1972
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 45 x 62 cm
Copyright: Eva Lindström
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Inför och under FN:s miljövårdskonferens 1972 i Stockholm gjorde elever på
Konstfack protestaffischer med anknytning till konferensen. Nattetid gick de ut och klistrade upp affischerna på husväggarna i centrala delar av stan där FN- delegaterna skulle passera dagen efter. Varje morgon var dock affischerna övermålade med grå färg.

Titel: 5000 poliser…
Årtal: 1972
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 45 x 62 cm
Copyright: Ulf Frödin
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Inför och under FN:s miljövårdskonferens 1972 (5-16 juni) i Stockholm gjorde elever på
Konstfack protestaffischer med anknytning till konferensen. Nattetid gick de ut och klistrade upp affischerna på husväggarna i centrala delar av stan där FN- delegaterna skulle passera dagen efter. Varje morgon var dock affischerna övermålade
med grå färg.

Titel: Hur länge ska utvecklingen…
Årtal: 1972
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 44,7 x 61,7 cm
Copyright:
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Inför och under FN:s miljövårdskonferens 1972 i Stockholm gjorde elever på Konstfack protestaffischer med anknytning till konferensen. Nattetid gick de ut och klistrade upp affischerna på husväggarna i centrala delar av stan där FN-delegaterna skulle passera dagen efter. Varje morgon var dock affischerna övermålade med grå färg.

Titel: 1972 fanns det fortfarande gräs
Årtal: 1972
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 45 x 62 cm
Copyright: Eva Trolin/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Inför och under FN:s miljövårdskonferens 1972 (5-16 juni) i Stockholm gjorde elever på Konstfack protestaffischer med anknytning till konferensen. Nattetid gick de ut och klistrade upp affischerna på husväggarna i centrala delar av stan där FN-delegaterna skulle passera dagen efter. Varje morgon var dock affischerna övermålade med grå färg.

Titel: Håll naturen ren
Årtal: 1972
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 44,7 x 61,8 cm
Copyright: Eva Trolin/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Inför och under FN:s miljövårdskonferens 1972 (5-16 juni) i Stockholm gjorde elever på Konstfack protestaffischer med anknytning till konferensen. Nattetid gick de ut och klistrade upp affischerna på husväggarna i centrala delar av stan där FN-delegaterna skulle passera dagen efter. Varje morgon var dock affischerna övermålade med grå färg.

Titel: Håll naturen ren (döskalle)
Årtal: 1972
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 44,9x61,8 cm
Copyright: Ulf Frödin
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Inför och under FN:s miljövårdskonferens 1972 i Stockholm gjorde elever på Konstfack protestaffischer med anknytning till konferensen. Nattetid gick de ut och klistrade upp affischerna på husväggarna i centrala delar av stan där FN-delegaterna skulle passera dagen efter. Varje morgon var dock affischerna övermålade med grå färg.

Titel: Fabrikör – avloppsrör
Årtal: 1972
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 44,8 x 61,8 cm
Copyright: Ulf Westander
Donation: Eva Trolin o C. Andres Wallén

Inför och under FN:s miljövårdskonferens 1972 i Stockholm gjorde elever på Konstfack protestaffischer med anknytning till konferensen. Nattetid gick de ut och klistrade upp affischerna på husväggarna i centrala delar av stan där FN-delegaterna skulle passera dagen efter. Varje morgon var dock affischerna övermålade med grå färg.

Titel: Giftnämnden
Årtal: 1972
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 44,9 x 61,8 cm
Copyright: Eva Trolin/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Inför och under FN:s miljövårdskonferens 1972 i Stockholm gjorde elever på Konstfack protestaffischer med anknytning till konferensen. Nattetid gick de ut och klistrade upp affischerna på husväggarna i centrala delar av stan där FN-delegaterna skulle passera dagen efter. Varje morgon var dock affischerna övermålade med grå färg.

Titel: Där ser ni…
Årtal: 1972
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 44,7 x 61,7 cm
Copyright: Barbro Flygare
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Inför och under FN:s miljövårdskonferens 1972 i Stockholm gjorde elever på Konstfack protestaffischer med anknytning till konferensen. Nattetid gick de ut och klistrade upp affischerna på husväggarna i centrala delar av stan där FN-delegaterna skulle passera dagen efter. Varje morgon var dock affischerna övermålade med grå färg.

Titel: Jag har faktiskt inte råd…
Årtal: 1972
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 44,8 x 61,8 cm
Copyright: Barbro Flygare
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Inför och under FN:s miljövårdskonferens 1972 i Stockholm gjorde elever på Konstfack protestaffischer med anknytning till konferensen. Nattetid gick de ut och klistrade upp affischerna på husväggarna i centrala delar av stan där FN-delegaterna skulle passera dagen efter. Varje morgon var dock affischerna övermålade med grå färg.

Titel: Oj jag glömde mössan…
Årtal: 1973
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 43,3 x 30,3 cm
Copyright: Kerstin Abram-Nilsson /BUS 2012
Donation: Annelie Dahl

Kerstin Abram-Nilsson var bl.a. lärare på Konstfackskolan i Stockholm 1971-1989
Hade ett starkt engagemang för miljö- och fredsfrågor och ville väcka opinion mot kärnkraften. Var med och arrangerade utställningen ARARAT (Alternative Research in Architecture, Resources, Art and Technology) på Moderna Museet 1976 som handlade om återvinning, småskalig produktion, överblickbara demokratiska processer, konst och arkitektur
Affischen publicerad bland annat i Musikens Makt nr 1 1975.

Titel: Min gröna dröm är röd
Årtal: 1973
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 49,8x69,9 cm
Copyright: Helga Henschen/BUS 2015

Inför valrörelsen 1973 satt Helga Henschen med i styrelsen för ”Motståndsrörelsen mot en borgerlig regering”.
I samband med detta gjorde hon affischen och en bok med titeln Min gröna dröm är röd. Affischen visar Helga Henschens alter ego Rebella ute på hyss.

Tryckt på FARSTA-OFFSET AB av Folke Olsson.

Titel: Alfabetet
Årtal: 1973
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 34,9 x 51,1 cm
Copyright: Kerstin Abram-Nilsson/BUS 2015

När gjordes affischen? 1973?

<< Klicka för förstoring

Titel: Demonstrera mot Öresundsbron
Årtal: 1973
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 31,0 x 44,9 cm
Copyright:
Donation: Annelie Dahl

Nordiska kampanjen mot Öresundsbron arrangerar en demonstration i Kungsträdgården i Stockholm.

Vem gjorde affischen?

Titel: Nej till kärnkraft!
Årtal: 1974
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 50,2 x 72,2 cm
Copyright: Ingrid Olsson
Donation: Johan Fornäs

Ingrid Olssons kommentar till kärnkraft och profitens skadeverkningar 1974.

<< Klicka för förstoring.

Titel: KÄRNKRAFT
Årtal: 1974
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 70 x 90 cm
Copyright:

En av de första utställningarna på det nyöppnade Kulturhuset i Stockholm dec 1974.
Jacques Zadig gjorde affischbilden.

Titel: Välj väg
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 45,0 x 61,1 cm
Copyright:

När och av vem gjordes denna affisch?

<< Klicka för förstoring

Titel: Stoppa kärnkraften
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Linoleum
Format: 61,9 x 45,0 x cm
Copyright: Eva Trolin/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Affisch tryckt i Screenverkstan, Dekorativ målning, Konstfack 1975.

Titel: Stoppa energislöseriet
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 45,0 x 62,0 cm
Copyright: Eva Trolin/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Tryckt i screenverkstan på Konstfack 1975-76.

Titel: Alla är vi beroende av varandra
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 45,0 x 62,0 cm
Copyright: Susan Gillhög/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Tryckt i screenverkstan på Konstfack 1975.

Titel: Låt ej kapitalet styra
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 31 x 23 cm
Copyright: Kerstin Abram-Nilsson/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

<< Klicka för förstoring.

Titel: Stoppa kärnkraften
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Linoleum + text
Format: 45,0 x 62,0 cm
Copyright: Eva Trolin/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Trycktes även på röd och grönt papper.

Titel: Här sitter ni och pratar
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Linoleum
Format: 45,1 x 62,0 cm
Copyright: Eva Trolin/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

<< Klicka för förstoring.

Titel: Skulle du vilja köpa…
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik:
Format: 45,0 x 61,9 cm
Copyright: Lennart Finné
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Affischen gjord i Screenverkstan på Konstfack 1975.

Titel: Radioaktiviteten känner inga gränser
Årtal: 1975
Konstnär:
Teknik: Screentryck
Format: 45 x 62 cm
Copyright:

Affischen var ett kollektivt verk av elever på ”Deken” – Screenverkstan, Fack II Dekorativ målning på Konstfack.

<< Klicka för förstoring.

Titel: Jorden !
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Screentryck o skrapkartong
Format: 44,9x59,1 cm
Copyright: C. Anders Wallén/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

<< Klicka för förstoring.

Titel: Kärnenergimakt – Balansakt
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Skrapkartong?
Format: 75,0 x 104,7 cm
Copyright: Kerstin Abram-Nilsson/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Gjordes troligen i mitten av 1970-talet i Konstfacks screenverkstad.

<< Klicka för förstoring.

Titel: Det finns alternativa energikällor…
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Skrapkartong
Format: 74,9 x 105,0 cm
Copyright: Eva Trolin/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

<< Klicka för förstoring.

Titel: Utbildningsdiktatur
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 74,8 x 104,8 cm
Copyright: Kertin Abram-Nilsson/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C.Anders Wallén

Tryckt i screenverkstan på Konstfack runt 1975?

<< Klicka för förstoring.

Titel: Gode Gud ta hand om det
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 29,7 x 41,8 cm
Copyright: Kerstin Abram-Nilsson/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Tryckt i screenverkstan på Konstfack runt 1975?

Titel: Låt oss följa…
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 45,0 x 61,9 cm
Copyright: Kerstin Abram-Nilsson/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C.Anders Wallén

Tryckt i screenverkstan på Konstfack runt 1975?

Ur Natursidan.se den 2 okt 2013:
En av världens största kärnkraftsreaktorer (Oskarshamns tredje) tvingades på söndagen att stänga sedan ett stort antal maneter fastnat i rören som kyler ner vattnen i kärnkraftverkets turbiner.

<< Klicka för förstoring.

Titel: Låt oss dränka…
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 45,0 x 61,9 cm
Copyright: Kerstin Abram-Nilsson/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C.Anders Wallén

Låt oss dränka med vattenturbinens hjälp, CDL-byråkrater. (CDL= Centrala Drifts Ledningen)

<< Klicka för förstoring.

Titel: Framtiden
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 23 x 18 cm
Copyright: Eva Trolin/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C.Anders Wallén

Tryck i screenverkstan på Konstfack.

Titel: Jag tror att jorden…
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 52,2 x 75,1 cm
Copyright: Eva Trolin/BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C.Anders Wallén

<< Klicka för förstoring.

Titel: Gapa stort
Årtal: 1975
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 45 x 62 cm
Copyright: Ulf Frödin
Donation: Eva Trolin o C.Anders Wallén.

<< Klicka för förstoring.

Titel: Kvinnor stoppar upprustningen
Årtal: 1976
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 45,1 x 62,0 cm
Copyright: Kerstin Abram-Nilsson / BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Anders Wallén

Gjord i screenverkstan på Konstfack, troligen i mitten av 1970-talet.

Titel: Kvinnor stoppar upprustningen II
Årtal: 1976
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 45,1 x 62,0 cm
Copyright: Kerstin Abram-Nilsson /BUS 2015
Donation: Eva Trolin o C. Andres Wallén

Gjord i screenverkstan på Konstfack, troligen i mitten av 1970-talet.

Titel: Vi måste öka
Årtal: 1976
Konstnär:

Teknik: Offset
Format: 29,6 x 41,9 cm
Copyright: Kerstin Abram-Nilsson / Bildupphovsrätt 2017

Troligen från mitten av 1970-talet?

Titel: Information / Nu har vi uppfyllt världen
Årtal: 1976
Konstnär:

Teknik: Offset
Format: 46,0 x 64,3 cm
Copyright: Kerstin Abram-Nilsson / Bildupphovsrätt 2017

Två tryck på samma blad.
Översta ”Information” och den understa ”Nu har vi uppfyllt världen”

<<< Klicka för förstoring.

Titel: Stoppa kärnkraften nu
Årtal: 1976
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 30,9x44,9 cm
Copyright:

Inför valet 1976?

Titel: Fler jobb bättre miljö
Årtal: 1976
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 59,3x86,4 cm
Copyright:

Inför valet 1976?

Titel: Låt en ny dag gry
Årtal: 1977
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 52 x 75 cm
Copyright: Bitte Richardsson

Bitte Richardsson, medlem i konstnärskollektivet Sapphos döttrar, berättar att efter ett studiebesök vid Forsmarks kärnkraftverk ville hon göra en bildkommentar. Affischen ville förmedla en önskan om att solens strålar skulle få en gryende framtid och inte strålningen från kärnkraftverk.
Inför Kvinnokulturfestivalen 1977 i gamla Riksdagshuset i Stockholm gjorde elever från Konstfack screentryck som såldes för tio kronor styck.

Titel: Eko-positivet
Årtal: 1977
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 40,7 x 57,7 cm
Copyright: Mats Ekman

Eko-positivet var ett masspektakel mot kärnkraft för ett ekologiskt samhälle på Sergels Torg i Stockholm 31 maj 1977. Arrangerade gjorde Jordcirkus.

Eva Gidfors berättar: Jag var med. det var riktigt kul. Vi repade olika enkla rörelser. Hade olika färger för olika element. Man fixade upp sig hemma och åkte till samlingsplatsen för sitt element (jord, eld,luft,vatten) Alla strålade samman på Sergels torg, häftig känsla, TV filmade.

Chris Torch berättar: Jag var med och drog igång Eko-Positivet, sen formades Jordicirkus.
Eva Wilke på Silence Studios var en oförtröttlig vän och partner och det var nog hon som fick en designer att rita affischen. Jag kommer inte på vad hon/han heter.

Lars Naumburg berättar: Jag var med och startade Jordcirkus och drog igång Ekopositivet. Jag är fortfarande stolt över denna happening som drog med så otroligt mycket folk. Går det att få tag på affischen?

Lisa Berg berättar: Hej, jag var med och minns att folk från gruppen som sen blev Jordcirkus, repade med oss. Det var folk från Alternativ stad och andra miljögrupper som låg bakom projektet.

Titel: Nordiskt miljöläger
Årtal: 1977
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 31,5x45,0 cm
Copyright:

<< Klicka för förstoring.

Titel: Nordisk Atommarsch
Årtal: 1977
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 35,0 x 50,0 cm
Copyright:

Nordisk Atommarsch från Lomma till Barsebäck. 15 000 personer deltog. Klassiska paroller var; ”Vad ska väck? – Barsebäck! Vad ska in? – Sol och vind!”
Bilden på affischen tagen året innan då den första marschen arrangerades och samlade 5 000 personer. Arrangerade gjorde Kommittén för Barsebäcksmarschen och Miljöförbundet. Barsebäcksverkets två reaktorer stängdes av 1999 och 2005.
Vem gjorde affischen? Var du med? Berätta.

Titel: Törs du köpa
Årtal: 1978
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 44,6 x 61,8 cm
Copyright:
Donation: Annelie Dahl

Vilka var Föreningen Rädda Sverige? Vem gjorde affischen? Vem har signerat teckningen med T.T.?
När gjordes affischen? Berätta.

Titel: Det stinker
Årtal: 1978
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 30,9 x 39,6 cm
Copyright: Christer Themptander /BUS 2015

Titel: Farlig fallfrukt
Årtal: 1978
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 44,2 x 61,7 cm
Copyright: Stig Hogdal

När gjordes affischen? 1978?

Titel: Nej till kärnvapen kräver…
Årtal: 1978
Konstnär:

Teknik: Stencilapparat
Format: 29,6 x 42,0 cm
Copyright:

Titel: Miljödagarna i Sunnemo
Årtal: 1978
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 43 x 59 cm
Copyright:

Miljödagarna arrangerades av Hagfors miljövårdsgrupp med Per Helge och Ola Eklöf i spetsen. Demonstrationståget gick igenom Hagfors under parollen ”All makt åt skogen”. Just då var frågan om skogsbolagens besprutning av kalhyggen med hormoslyr aktuell.
Artisterna uppträdde i Sunnemo Folkets Park under en molnfri himmel. Monica Zetterlund ställde upp gratis då hon samtidigt var hemma i Hagfors för att fira sin fars födelsedag. Lars Lerin ställde ut träsnitt, Per Helge, Bengt Berg, Tommy Hammarström och Solveig Ternström framförde dikter. Gunnar Lindberg, präst från Ekshärad, berättade om den pensionärsgrupp som hade gått ut och ställt sig på hyggena när hormoslyrbesprutningen skulle börja, och lyckats stoppa besprutningen.

Urban Lavén berättar:
Och några år senare var det dags igen. Men jag funderar på om jag blandat ihop 1981 med 1978 eftersom jag skriver att Monica Z var där 1981….. Kolla här: http://www.lokurban.se/miljodagarna.htm

Titel: Nordisk energiaktion
Årtal: 1978
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 29,7 x 41,9 cm
Copyright:

Vem är S.B. som gjort affischen?

Titel: Egen kraft är bättre än atomkraft
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Fotostat A3
Format: 32x45 cm
Copyright: Anna-Clara Tidholm
Donation: Anna-Clara Tidholm

Anna-Clara Tidholms affisch inför folkomröstningen om kärnkraft 23 mars 1980.

Anna-Clara berättar:
Jag jobbade mycket för Linje 3 i Hälsingland inför kärnkraftsomröstningen 1980. Vi gjorde affischer och ordnade konserter. I Bollnäs jobbade vi ihop med centerpartiet, kds och vänsterpartiet som alla stödde Linje 3. Vi hade mycket roligt under tiden och det var som om det återigen uppstod en rörelse där alla var med och jobbade på bred front. Om hälsingarna fått bestämma hade vi inte haft kärnkraft i Sverige idag, jag tror vi hade 75 % nej-röster.

Titel: Kärnkraften ger fler jobb…
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 58,0 x 41,5 cm
Copyright: Christer Themptander/BUS 2008

Affisch gjord 1979 av Christer Themptander inför Folkomröstningen om kärnkraft, mars 1980.
Överkontrollant SAF,
Massevakueringsexpert,
Säkerhetspolis,
Betong och taggtrådstillverkare,
Dödgrävare,
Strålskyddsgeneral,
Byråchef PR och mörkläggningsärenden

<< Klicka för förstoring.

Titel: Allt är under kontroll
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 50,5x62,5 cm
Copyright: Christer Themptander/BUS 2007

Affisch gjord 1979 av Christer Themptander inför Folkomröstningen om kärnkraft, mars 1980.

Titel: Bättre är ofta sämre
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Fotostat A3
Format: 32x45 cm
Copyright: Anna-Clara Tidholm
Donation: Anna-Clara Tidholm

Anna-Clara Tidholms affisch inför folkomröstningen om kärnkraft 23 mars 1980.

Anna-Clara berättar:
Jag jobbade mycket för Linje 3 i Hälsingland inför kärnkraftsomröstningen 1980. Vi gjorde affischer och ordnade konserter. I Bollnäs jobbade vi ihop med centerpartiet, kds och vänsterpartiet som alla stödde Linje 3. Vi hade mycket roligt under tiden och det var som om det återigen uppstod en rörelse där alla var med och jobbade på bred front. Om hälsingarna fått bestämma hade vi inte haft kärnkraft i Sverige idag, jag tror vi hade 75 % nej-röster. Uttrycket ”bättre är oftast sämre” kom från någon inom folkkampanjen. Jag ritade teckningen och sen kopierade vi den i en vanlig kopiator och satte upp affischerna runt om
i Hälsingland.

Titel: Nej till Wallenbergs och Bohmans…
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 45,4x 62 cm
Copyright: Arthur Grimur Olafsson
Donation: Gunnar Lind

Denna affisch uppklistrad på ett demonstrationsplakat ärvde Gunnar Lind av sin far som var Generaldirektör på Energiverket då det begav sig. Fadern hittade affischplakatet efter en demonstration utanför Energiverket i Stockholm inför kärnkraftsomröstningen i slutet av 70-talet. Affischplakatet stod sedan på en vind i alla år. Många gånger har den varit på väg att kastas berättar Gunnar. (Idag jobbar Gunnar som sakkunnig i energifrågor på Miljöpartiets riksdagskansli)

Titel: 25000 nya jobb utan kärnkraft
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 69,5 x 100,0 cm
Copyright: Folkkampanjen Linje 3

Linje 3:s affisch inför folkomröstningen om kärnkraft som gick av stapeln mars 1980.
Bakgrundsbild ”Konstruktörerna” av Fernand Léger.

Titel: Snälla mormor rösta nej!
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 41,8 x 59,3 cm
Copyright: Iréne Reenberg

En av linje 3:s affischer inför folkomröstningen 1980.

Titel: Säg ja till framtiden
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 42,0x59,3
Copyright:
Donation: Solveig Bark

En av Folkkampanjen mot kärnkrafts affischer inför folkomröstningen 23 mars 1980.

Titel: Atomkraft? Nej tack!
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 41,6x59,3 cm
Copyright: Gittan Jönsson / BUS 2011
Donation: Annelie Dahl

Gittan Jönssons kommentar inför kärnkraftsomröstningen mars 1980.
Var också med att skapa Historieboken (1970) som är en tecknad bilderbok om kapitalismens historia i Europa och Afrika. Gittan målade också bl.a. omslaget till LP:n Sånger om kvinnor (1971) och startade bandet Lava.

Titel: Ja till arbete och energi
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 42,0 x 59,3 cm
Copyright:

Affisch för Linje 3 skapad inför kärnkraftsomröstningen i mars 1980.
Målningen är gjord av Albin Amelin (1902-1975).

Titel: Se upp för konsekvensutredningen!
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 28,0 x 44,9 cm
Copyright: Christer Themptander /BUS 2012
Donation: Christer Themptander

Titel: Skär ned bilismen
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 42,2 x 59,5 cm
Copyright: Christer Themptander / BUS 2012
Donation: Christer Themptander

Affisch inför valet 1979 där Vänsterpartiet i Stockholm ville minska bilarna i innerstaden med 200 000 st. och öka SL-bussarna med 800 st.

Titel: Stoppa kärnkraftsmaffian
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 42,1 x 59,6 cm
Copyright:

Röd ungdom:s antikärnkrafts affisch inför riksdagsvalet 16 sept 1979.
På bilderna ses Curt Nicolin SAF ordförande, Marcus Wallenberg finansman, Gösta Bohman partiledare för Moderata samlingspartiet, Ola Ullsten (f) statsminister 1978-79, Olof Palme partiledare för Socialdemokraterna.

Titel: Vi måste få välja !
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 40,0 x 62,7 cm
Copyright:

Kampanjen för folkomröstning vill få stöd för namninsamlingen inför folkomröstningen 1980.

Vem gjorde affischen?

Titel: För ett tryggare liv och fler jobb!
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 34,9 x 50,0 cm
Copyright:

VPK:s valaffisch troligen inför 1979 års riksdagsval.

Vem och när gjordes affischen?
Berätta.

Titel: För fred och barnens framtid
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 41,7 x 59,3 cm
Copyright: Iréne Sjöblom
Donation: Annelie Dahl

Av det radioaktiva nedfallet kan göras atombomber!
Det finns ingen säker avfallsförvaring!

När gjordes denna affisch -79 eller -80?

Titel: Skall kärnkraften ersätta dig på ditt jobb?
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 62,2 x 46,0 cm
Copyright:
Donation: Annelie Dahl

Vilka var Föreningen Rädda Sverige, Box 219, 574 01 Vetlanda?
Vem gjorde affischen och när? Berätta.

Titel: Bilder för Barn
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 49,7 x 69,9 cm
Copyright: Kerstin Abram-Nilsson/BUS 2015

Kerstin Abram-Nilssons ”Bilder för Barn” som gavs ut med stöd av Konstfrämjandet.

<< Klicka för förstoring.

Titel: Norden kärnvapenfri zon
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 29,7 x 41,9 cm
Copyright: Lucia Briones/BUS 2015

Från vilket år är denna affisch? 1979?

<< Klicka för förstoring.

Titel: Rädda Kalixälven
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 45,9x64,0 cm
Copyright:

Titel: Bild och ramaskri
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 40,8 x 58,7 cm
Copyright:

Aktionsgruppen Rädda Söder arrangerar opinionsmöte vid Slussen i Stockholm.

Vem gjorde affischen?
Berätta.

Titel: Facklig kamp mot kärnkraft
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offset
Format: 30,5 x 22,0 cm
Copyright:

Affisch troligen gjord inför kärnkraftsomröstningen i mars 1980.
Vem gjorde affischen och när?

Titel: Kvinnor mot kärnkraft (Nässjö)
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offset + stencil
Format: 41,9x58,9 cm
Copyright:

Nässjögruppen av Kvinnokamp för fred annordnar demonstration på Stora Torget i Nässjö.

Vem gjorde denna affisch?

Titel: Nordisk aktion mot atomkraft
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 45,4 x 63,6 cm
Copyright:

För ett resursbevarande samhälle.
-Ladda inte Forsmark 1 och Ringhals 3
-Nej till uranbrytning
-Nej till centrallager
Folkkampanjen mot atomkraft ordnar lokala manifestationer i Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn, Ranstad och Ringhals. Denna affisch informerar om bussresan till Ranstad med avgång från Örebro.

Vid Ranstadsverket utvanns mellan 1965 och 1969 uran ur alunskiffer vilken var avsedd för det svenska kärnkraftsprogrammet. Anläggningen byggdes för att Sverige skulle kunna vara självförsörjande av uran, men då priset på uran var för lågt uppnåddes aldrig lönsamhet i brytningen. Under de fyra år anläggningen var i drift fick man endast fram 215 ton uran ur ca 1 500 000 ton berg. (Wikipedia)

Vem gjorde affischen? Var du med på manifestationen? Berätta.

Titel: Kvinnor mot kärnkraft (Stockholm)
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 41,7 x 58,7 cm
Copyright:

Demonstration mot kärnkraft på Sergels Torg i Stockholm.
Kvinnokamp för fred arrangerar.

Vem gjorde affischen?
Berätta.

Titel: Atom-marsch mot Barsebäck
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offset
Format: 35,4x50,1 cm
Copyright:

Den 25 km långa marschen för ”Nej till kärnkraft i folkomröstningen” och ”Stoppa Barsebäck”. Marschen utgick denna gång från Barsebäckshamn och slutade i Lund, pga att man ville ”vända Barsebäcks- reaktorerna ryggen”. 15 000 personer deltog från hela Norden och Tyskland. Text på bilden lyder Atomvapen – Atomkraft – Det kan hända när som helst. Denna affisch kommer från Örebro varifrån det ordnades en bussresa. Arrangerade gjorde Kommittén för Barsebäcksmarschen och Miljöförbundet. Barsebäcksverkets två reaktorer stängdes av 1999 och 2005.
Vem gjorde affischen? Berätta.

Titel: Planering Förädling Hushållning
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 29,5x41,9 cm
Copyright:

Inför valet 1979?

Titel: Rädda miljön. Avveckla kärnkraften.
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offset
Format: 34,9 x 49,7 cm
Copyright: Channa Bankier / Bildupphovsrätt 2018

VPK gjorde en stor satsning inför valet 1979 på att bildkonstnärer skulle ta ansvaret för valaffischerna. Konsten skulle vara en del av den politiska agitationen.

Titel: Alternativ produktion mot kärnkraft
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 45,0 x 62,1 cm
Copyright: Kaianders Sempler

Facklig kamp för en alternativ energipolitik och full sysselsättning!
Förbund Kommunist arrangerar möte i ABF-huset i Örebro med tal av Lucas-arbetaren Phil Asquith och Anders Carlberg.

Lucas Aerospace var ett krigsmaterielföretag i England. Där organiserade sig personalen fackligt när det blev neddragningar, och man tog fram förslag på produkter att tillverka med den utrustning och kunskap man redan hade.

Titel: Rock mot atomkraft
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 45x62 cm
Copyright: Olle Berg

Folkkampanjen Nej till kärnkraft på Konstfack, Stockholm. En mäktig kulturmanifestation mot kärnkraft med ett 50 tal artister.

<< Klicka för förstoring.

Titel: Rock Jazz Teater
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 45x62 cm
Copyright: Olle Berg
Donation: Olle Berg

”För-affisch” till Folkkampanjen Nej till kärnkrafts evenemang på Konstfack, Stockholm 23-25 nov 1979 och på Fasching 18 nov. Se huvudaffischen här bredvid.

Titel: Stoppa Högbron
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 43 x 60 cm
Copyright: Kalle Berggren/BUS 2015

Affisch som manade till demonstration mot den planerade Johanneshovsbron vid Skanstull i Stockholm. Bron stod klar 1984.

Titel: Luciatåg mot kärnkraft
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 43,0x58,3 cm
Copyright: Mildred Samuelsson

Föreningen Kvinnokamp för fred arrangerar Luciatåg i Kungsträdgården i Stockholm, med stöd av Folkkampanjen Nej till kärnkraft.
Mildred Samuelsson medverkade i en utställning mot kärnkraft på Textilgruppen i Stockholm 1979 som hette Nej till strålande tider (tillsammans med Lena Olsson, Veronika Nygren och Monica Nilsson) och det var troligen i den vevan som affischen gjordes.

Titel: Fakeltåg mot kärnvapen
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 43,0 x 58,3 cm
Copyright: Mildred Samuelsson

Föreningen Kvinnokamp för fred arrangerar fakeltåg i Kungsträdgården i Stockholm, med stöd av Folkkampanjen Nej till kärnkraft.
Mildred Samuelsson medverkade i en utställning mot kärnkraft på Textilgruppen i Stockholm 1979 som hette Nej till strålande tider (tillsammans med Lena Olsson, Veronika Nygren och Monica Nilsson) och det var troligen i den vevan som affischen gjordes.

Titel: Atomkraft skapar arbetstillfällen
Årtal: 1979
Konstnär:

Teknik: Offset
Format: 29,5x40,8 cm
Copyright:

Troligen bilaga till tidskriften NU som gavs ut i Örebro i slutet av 1970- och början av 1980 talet.

Titel: Titanic
Årtal: 1980
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 60,0 x 87,9 cm
Copyright: Lasse Hejll

Lasse Hejlls målning finns även med som omslag till Mikael Wiehe och Kabaréorkestern skiva
SJÖMANSVISOR från 1978. (MNW 82P)

<< Klicka för förstoring.

Titel: Anti-kärnkraftverk
Årtal: 1980
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 34,4x57,8 cm
Copyright:

Singel som Källan gav ut inför kärnkrafts-omröstningen, mars 1980.

Titel: Musik mot atomkraft
Årtal: 1980
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 41x58cm
Copyright: Adriaan Honcoop

Musikforum i Uppsala arrangerar ”Musik mot atomkraft” 19 jan 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft 23 mars samma år.

Var du där och lyssnade? Berätta.

Titel: Familjedag om energi!
Årtal: 1980
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 44,9 x 62,0 cm
Copyright:

Titel: Kabaréorkestern
Årtal: 1980
Konstnär:

Teknik: Offset
Format: 49,9x69,9 cm
Copyright:

Mikael Wiehe med Kabaréorkestern spelar i Universitetsaulan i Uppsala.

Titel: Nej Tack!
Årtal: 1980
Konstnär:

Teknik: Offsettryck med klistermärke
Format: 50,0 x 70,1 cm
Copyright:

Folkkampanjen Nej till kärnkraft arrangerar artistgala i Idrottshuset i Örebro.
Under teckningen står skrivet, Albert Einstein lade grunden för kärnkraft och atomvapen. Han ångrade sig…
Lasse Lundh ritade teckningen av Albert Einstein.

Vem gjorde affischen? Berätta.

Titel: Livet hotat!
Årtal: 1980
Konstnär:

Teknik: Screentryck
Format: 44,4 x 62,0 cm
Copyright: Adriaan Honcoop

Arrangerades av KAC – Kultur Arbetar Centrum:s arbetsgrupp mot kärnkraft, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Linje 3.

Var du på detta evenemang? Vilka uppträdde? Berätta.

Titel: Slutmöte – Linje 3
Årtal: 1980
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 41,8x57,4
Copyright:
Donation: Solveig Bark

Folkkampanjen mot kärnkraft har slutmöte på Stadion i Stockholm.
Talare Marit Paulsen m.fl.
Folkomröstningen om kärnkraften hölls den 23 mars 1980.

Var du där? Vem är affischkonstären Gunnar B.? Berätta.

Titel: De fem naturkrafternas återkomst
Årtal: 1980
Konstnär:

Teknik: Offsettryck
Format: 45,2 x 62,4 cm
Copyright: Catarina Abelli
Donation: Annelie Dahl

Energioperan spelar på Sergels Torg i Stockholm veckan innan Folkomröstningen om kärnkraft 23 mars.

Catarina Abelli berättar:
Energioperan gjordes av en grupp människor under vintern 79-80 och spelades våren 80 inför kärnkraftsomröstningen. Initiativet kom ifrån medlemmar i ”Artister mot kärnkraft”, en drivande person (bland många!) var Per Carleson, han skrev också en del av materialet. Men vi var alltså väldigt många!
Vi spelade först en mindre version ute i olika förortscentra under veckorna innan den stora föreställningen på SergelsTorg. I den mindre versionen var vi runt 50 st, på Sergels Torg om jag minns rätt 250, kanske fler.
Några av oss var mer aktiva och skrev material, tillverkade scenografi, lånade in teknik mm, andra kom och var med på repen och föreställningarna.
Affischen gjorde jag.
Per C jobbade då med filmljud (Studio Lagnö), jag gick på Konstfack, ett par från Jordcirkus var med, några var musikstudenter, andra gick på Teknis.
Eva-Lisa Lennartsson (skådespelaren) var med och läste en text på Sergels Torg om jag minns rätt, Ingela Olsson (skådis Dramaten numera) var med och dansade. Och väldigt många fler som sagt. En del fortsatte i olika kulturyrken, andra gör annat numera.
Vi spelade in en skiva också efteråt (vinyl förstås), då var förstås inte alla med utan det var delar av det som var ”kören” och ”orkestern” som var med på den.

Titel: Avveckla förnuftet med ansvar
Årtal: 1980
Konstnär:

Teknik: Screen
Format: 31,2x39,1 cm
Copyright:
Donation: Bo Weijmers

Oasen i Rågsved anordnar Hjärnkraft-fest dagen innan folkomröstningen om kärnkraft i Sverige.
(Oasen var en musikförening som verkade i Rågsved i södra Stockholm under sent 1970-tal och några år framåt.)